T-P.Glophosi 15SL

T-P.Glophosi 15SL

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Glufosinate-ammonium 15%)

Tình Trạng:

Còn Hàng

T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc chỉ xâm nhập qua lá và thân cây còn xanh. Trừ được rất nhiều loài cỏ hòa bản, năn lác và cỏ lá rộng, hằng niên và đa niên, kể cả những loại cỏ khó trừ có rễ ăn sâu như cỏ tranh, cỏ gấu.