Tiposat 480SC

Tiposat 480SC

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Glyphosate Isopropylamine salt 480 g/l)

Tình Trạng:

Còn Hàng

Tiposat 480SC là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, diệt trừ nhiều loại cỏ khó trị như: cỏ tranh, cỏ lá tre, cỏ lá gừng, cỏ túc, cỏ mần trầu, cỏ ống, cỏ chì, cỏ cú, cò lông vực, có đuôi phụng... Hiệu lực trừ cò kéo dài. Tiposat 480SC có tác dụng lưu dẫn, sau khi phun lên lá, thuốc nhanh chóng di chuyển xuống rể và những bộ phận dưới mặt đất, nên diệt cỏ triệt để kể cả các loại cỏ có bộ phận nằm sâu trong đất như: củ, rể, thân ngầm.