T-P Tubos 89WP

T-P Tubos 89WP

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Ethoxysulfuron 20g/kg + Fenoxaprop-P-Ethyl 69g/kg)

Tình Trạng:

Còn Hàng

T-P Tubos 89WP là lọai thuốc cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm. Tác động tiếp xúc có tính nội hấp, phổ tác dụng rộng. Diệt sạch cùng lúc 3 nhóm cỏ trên ruộng lúa: cỏ hòa bản (cỏ đuôi phụng, cỏ gạo, cỏ chỉ…), cỏ chác lác (cháo, u du, lác rận…..), cỏ lá rộng ( rau mác, rau mương, cỏ vảy ốc, rau bợ…).