T-P.GLOPHOSI 15SL

T-P.GLOPHOSI 15SL

T-P.GLOPHOSI 15SL

Thành Phần:

  • - Glufosinate-ammonium 150 g/l Dung môi vừa đủ 100%

Tình Trạng:

Còn Hàng

- T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, phổ trừ cỏ rộng, không tồn lưu. Có tác dụng tiếp xúc, phun trên lá có hiệu quả với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cỏ.

- T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ thế hệ mới dùng để trừ cỏ hằng năm và cỏ lâu năm.