T-P. Metsi 80WP

T-P. Metsi 80WP

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Ametryn 30% w/w + Simazine 50% w/w)

Tình Trạng:

Còn Hàng

T-P. Metsi 80WP là loại thuốc cỏ chọn lọc, có tính nội hấp xâm nhập vào cây chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều các loài cỏ lá rộng và lá hẹp trên cây trồng cạn. Tác dụng diệt cỏ ở cả thời kỳ cỏ nảy mầm và thời kỳ cỏ non.