Nôngia-An®300EC

Nôngia-An®300EC

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: ( Pretilachlor 300g/l+ chất an toàn Fenclorim 100g/l)

Tình Trạng:

Còn Hàng

Nôngia-An®300EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền nảy mầm, có tác động
nội hấp, được hấp thụ qua rể cây đang nẩy mầm. Trừ được hầu hết các
loại cỏ hại cây Lúa.

Nôngia-An®300EC an toàn đối với cây lúa.