T-PROMY MZ 72 WP

T-PROMY MZ 72 WP

T-PROMY MZ 72 WP

Ingredient:

  • - Metalaxyl 8% + Mancozeb 64%

Status:

In-stock

- T-Promy MZ 72WP là thuốc trừ nấm bệnh được phối hợp từ 2 hoạt chất Metalaxyl và Mancozeb với hàm lượng cao (72%), có bản chất và cơ chế tác động khác nhau nhưng chúng hỗ trợ nhau gia tăng hiệu lực phòng trừ, hạn chế khả năng kháng thuốc của nấm bệnh.

- T-Promy MZ 72WP có tính lưu dẫn mạnh, giúp bảo vệ tốt nhất bên trong lẫn bên ngoài cây trồng. T-Promy MZ 72WP được cây trồng hấp thu nhanh nên hạn chế rửa trôi khi trời mưa. Ngoài ra T-Promy MZ 72WP có chứa nguyên tố Zn2+ và Mn giúp cây tăng cường khả năng sử dụng Đạm, Lân và Canxi, giúp lá xanh, đứng lá, cây khỏe mạnh. T-Promy MZ 72WP thuộc nhóm độc nhóm IV, ít độc với ong và gia súc.