A-CHACÔ 70 WP

A-CHACÔ 70 WP

A-CHACÔ 70 WP

Ingredient:

  • - Propineb 70% w/w

Status:

In-stock

- A-chacô 70WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc, hiệu quả diệt trừ cao đối với các nấm bệnh: Colletrotrichum, Steptoria, Phytopthora…

- A-chacô 70WP có tính phòng và trị bệnh cao, có độ bám dính tốt, ít bị rửa trôi, tạo lớp bảo vệ trên bề mặt không cho nấm bệnh tấn công. Ngoài ra, A-chacô 70WP còn bổ sung vi lượng Zn làm sáng bông sáng quả, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.