Cặp đôi bảo bối

Cặp đôi bảo bối

Ingredient:

  • - Hoạt chất: (Ningnanmycin 40g/kg) (Difenoconazole 150g/l+Propiconazole 160g/l)

Status:

In-stock

Cặp đôi bảo bối là sự kết hợp giữa 2 sản phẩm Nongiabao 310 EC (Difenoconazole 150g/l+Propiconazole 160g/l) và Thaiponbao 40SL (Ningnanmycin 40g/kg) có tác dụng nội hấp, thấm sâu và lưu dẫn mạnh phòng trị nhiều loại bệnh do nấm, vi khuẩn và virus gây ra

Ngoài ra còn có tác dụng dưỡng cây, xanh lá, cứng cây, bảo vệ cây trồng phát triển khỏe, hạt sáng - bóng - mẩy.