Tipozin 50EC

Tipozin 50EC

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: Iprobenfos 50% w/w

Tình Trạng:

Còn Hàng

Tipozin 50EC là thuốc trừ bệnh phổ tác động hẹp thuộc nhóm lân hữu cơ. Tác động tiếp xúc, có tính nội hấp mạnh, vừa có hiệu lực phòng vừa có hiệu lực trừ. Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa.

Tipozin 50EC độc với cá. Không tồn lưu lâu trong môi trường.