Achaco 70 WP

Achaco 70 WP

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Propineb 70% w/w)

Tình Trạng:

Còn Hàng

A-chacô 70WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, cỏ tác dụng tiếp xúc,

hiệu quả diệt trừ cao đôi với các nâm bệnh: Colletrotrichum, Steptoria, Phytopthora...

Công dụng A-chacô70WP có tính phòng và trị bệnh cao, có độ bám dính tốt ,ít bị rửa

trôi, tạo lớp bảo vệ trên bề mặt không cho nấm bệnh tấn công.

Ngoài ra A-chacô®70WP còn bổ sung vi lượng Zn làm sáng bông, sáng

quả, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.