Tipozin 10GR

Tipozin 10GR

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Iprobenfos 10% w/w)

Tình Trạng:

Còn Hàng

Tipozin 10GR là thuốc trừ bệnh phổ tác động hẹp thuộc nhóm lân hữu cơ. Tác động tiếp xúc, có tính nội hấp mạnh, vừa có hiệu lực phòng vừa có hiệu lực trừ. Đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa.

Tipozin 10GR độc với cá. Không tồn lưu lâu trong môi trường.