TP-lân (lân đỏ)

TP-lân (lân đỏ)

Thành Phần:

  • - - P2 O5hh: 29,3%; K2Ohh: 4,93% ; Mg: 4%; pHH2O: 6; tỷ trọng: 1,5

Tình Trạng:

Còn Hàng

- TP- Lân cung cấp hiệu quả Lân, Kali và Magiê cho nhiều loại cây trồng.

- Giúp bộ rể phát triển mạnh, sử dụng hiệu quả cho vùng bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ

- Thúc đẩy hình thành mầm hoa, ra hoa sớm. Phát triển cân đối và hoàn thiện giữa bộ rễ và thân lá. Hiệu quả cao trên cây lấy củ.

- Tăng chữ đường đối với cây mía.

Hạn chế tình trạng vàng lá do bị ngập úng, thối rễ.