Phân bón gốc sinh hóa hữu cơ cao cấp

GREENFIELD 555

GREENFIELD 555

Thành Phần:

  • - N: 3.2%, P205: 2.3%, K20: 3%. Chất hữu cơ :20,4%, Các trung, vi lượng: Ca, Mg, S, Bo, Mo, Cu, Mn, Fe, Zn, I, các Amino Acid: Alanine, Glycine, Valine, Leucine, Isolecine, Threonine, Lysine, Methionine, Tyrosine được trích ly từ Rong biển, các chế phẩm sinh học từ thực vật và các chất kích thích sinh trưởng từ acid Humic.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Greenfield cung cấp hỗn hợp chất hữu cơ và các thành phần đa, trung, vi lượng giúp: thúc đẩy sự hoạt động của các vi sinh vật có sẵn trong đất làm cho đất tơi xốp, kích thích bộ rễ phát triển mạnh, giúp cây hấp thụ dinh dường nhanh, tăng sức đề kháng cho cây, hạn chế rửa trôi phân bón, cân bằng độ pH cho đất. Greenfield làm tăng năng suất và phẩm chất nông sản rõ rệt trên các loại cây trồng. Greenfield tiết kiệm phân bón 30 - 40%.