TP-giàu BO ( Bo UK)

TP-giàu BO ( Bo UK)

Thành Phần:

  • - - Bo (B): 150.000 ppm; pHH2O: 6,5; tỷ trọng: 1,38

Tình Trạng:

Còn Hàng

TP- GIÀU BO cần thiết cho sự phát triển của mô phân sinh và sự tăng trưởng của thân rễ.

Trên cây ăn trái và rau màu: ra hoa đều, bông to, dài. Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, đậu quả, hạn chế rụng hoa, rụng trái non. Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng Bo và Canxi. Tăng sức đề kháng với sâu bệnh hại. Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột. Tăng năng suất và chất lượng trái cây.

Trên cây lúa : Trổ đều (trổ thoát không nghẹn đòng).Tăng tỷ lệ thụ phấn, ít hạt lép, chắc hạt. Bông lúa dài hơn (không bị muối) giảm hao hụt sau thu hoạch.