NUTROFAR 30-10-10

NUTROFAR 30-10-10

Thành Phần:

  • - N: 30%, P2Os: 10%, K20: 10% + TE , (ppm) .Mg: 190, Cu: 380; Fe: 300; B: 220 ;Mo:270; Mn: 340; Zn: 340.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giúp cây đâm chồi mạnh, bộ rể phát triển nhanh, đẻ nhánh nhiều, lá to, xanh tươi, quang hợp mạnh, tăng khả năng hâp thụ nước và dinh dưỡng trong đất.
Chống nghẹt rể, đỗ ngã, tăng khả năng kháng sâu bệnh, đặc biệt hạn chế được bệnh vàng lá, cây kém phát triển do thiếu dinh dưỡng. Cải tạo đất phèn và đất bạc màu, giảm chi phí phân bón, tăng năng suất và chất lượng nông sản.