NUTROFAR 21-21-21 chắc tới cậy

NUTROFAR 21-21-21 chắc tới cậy

Thành Phần:

  • - Nts: 21%, P205hh: 21%, K20: 21% + TE , (ppm): Cu: 380; Fe: 300; Zn: 340; B: 220; Mn: 340; Mo: 270.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giúp cây trồng huy động các chất dinh dưỡng tập trung về cho hạt làm hạt lớn nhanh, to đều, chắc hạt, tăng kích thước và trọng lượng hạt, màu sắc bóng đẹp, bảo quản lâu sau thu hoạch. Chống rụng hạt, muôi hạt đặc biệt giúp cây sinh trướng phát triên mạnh trong trường hợp thiếu nước và khô hạn kéo dài. Tăng năng suất và chất lượng hạt.