Phân bón lá hữu cơ

Nhộng Tằm 5-5-5 ( SILKWORM 5 -5 – 5).

Nhộng Tằm 5-5-5 ( SILKWORM 5 -5 – 5).

Thành Phần:

  • - Đạm tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Magie (Mg): 0,03 %; Lưu huỳnh (S): 0,03 %; Bo (B): 20.000 ppm; Đồng (Cu): 200 ppm; Sắt (Fe): 300 ppm; Kẽm (Zn): 400 ppm; Mangan (Mn): 300 ppm; Coban (Co): 100 ppm; Axit amin tổng số: 8.530 ppm (Phenylalanine: 150 ppm; Lysine: 250 ppm; Glycine: 300 ppm; Hydroxylysine: 380 ppm; Methionine: 400ppm; Leucine: 600 ppm; Alanine: 750 ppm; Valine: 1.000 ppm; Aspartic axit: 1.400 ppm; Glutamic axit: 2.400; Proline: 900 ppm); pHH2O: 6; Tỷ trọng: 1,23.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giúp cây phát triển cân đối. Kích thích ra hoa đậu trái, tăng chất lượng hạt phấn.

Phục hồi cây kém phát triển.

Giúp cây chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi như: nắng nóng, khô hạn ngập úng…

Giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch, cây phát triển nhanh ra nhiều chồi lá.