Phân bón lá hữu cơ

Nhộng Tằm 5-15 (SILKWORM 5-15)

Nhộng Tằm 5-15 (SILKWORM 5-15)

Thành Phần:

  • - Đạm tổng số (Nts): 5%, Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%; Axit humic (% khối lượng axit humic): 1,2%; Magie (Mg): 0,05%; Lưu huỳnh (S): 0,03 %; Đồng (Cu): 280 ppm; Sắt (Fe): 400 ppm; Kẽm (Zn): 300 ppm; Mangan (Mn): 150 ppm; Coban (Co): 100 ppm; Axit amin tổng số: 8.530 ppm (Phenylalanine: 150ppm; Lysine: 250 ppm; Glycine: 300 ppm; Hydroxylysine: 380 ppm; Methionine: 400 ppm; Leucine: 600 ppm; Alanine: 750 ppm; Valine: 1.000 ppm; Aspartic Acid: 1.400 ppm; Glutamic Acid: 2.400 ppm; Proline: 900 ppm); pHH2O: 6; Tỷ trọng: 1,22.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Phát triển thân lá, tăng diện tích lá, lá xanh tốt, dày.

Tăng khả năng chống chịu phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ, kích thích ra hoa đậu quả.

Cây nảy chồi nhiều, mạnh, cứng cây. Tăng khả năng tích lũy tinh bột đối với cây lấy củ.

Giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch, cây phát triển nhanh ra nhiều chồi lá.