Phân bón lá hữu cơ

Nhộng Tằm 5-1-1 (Silkworm 5-1-1)

Nhộng Tằm 5-1-1 (Silkworm 5-1-1)

Thành Phần:

  • - Đồng (Cu): 400 ppm; Sắt (Fe): 300 ppm; Kẽm (Zn): 200 ppm; Bo (B): 200 ppm; Coban (Co): 100 ppm; Đạm tổng số (Nts): 5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; Canxi (Ca): 10%; Magiê (Mg): 0,05%; Lưu huỳnh (S): 0,03%; Axit amin tổng số: 8530 ppm (Phenylalanine: 150 ppm; Lysine: 250 ppm; Glycine: 300 ppm; Hydroxylysine: 380 ppm; Methionine: 400 ppm Leucine: 600 ppm; Alanine: 750 ppm; Valine: 1000 ppm; Aspartic Acid: 1400 ppm; Glutamic Acid: 2400 ppm; Proline: 900 ppm); pHH2O: 6; Tỷ trọng: 1,22.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giúp cây đâm chồi mạnh, bộ rễ phát triển nhanh, đẻ nhánh nhiều, lá to, xanh tươi, dày, quang hợp mạnh, tăng khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng trong đất. Tăng năng suất, chất lượng rau, củ.

Hạn chế bệnh sưng vùng rễ do tuyến trùng gây ra.

Khắc phục sự khủng hoảng sinh lý của cây trồng, giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch.