Trang tuyển dụng

Career

Tất cả Hành Chính - Nhân Sự Kinh Doanh Kế Toán Kỹ Thuật Công Nhân Tài Xế

Kế Toán

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kỹ Thuật

Kỹ Sư Nông Nghiệp, Nhân viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kinh Doanh,Kế Toán

Thư Ký Kinh Doanh, Sale Admin

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh - Thuốc BVTV

Các Tỉnh Miền Đông, Miền Tây, Miền Trung