VANPHONGTHU 20 WP

VANPHONGTHU 20 WP

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Paclobutrazol 20%w/w)

Tình Trạng:

Còn Hàng

Công dụng:

  • Vanphongthu 20WP với hoạt chất Paclobutrazol là Chất điều hỏa sinh trưởng cây trồng, có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, giúp Xoài ra hoa sớm, trái vụ, tăng số bông, tăng ti lệ đậu trái, tăng năng suất và chất lượng trái Xoài.
  • Vanphongthu 20WP là hoạt chất ức chế tăng trưởng, giúp cây Lúa cứng cây, tạo thành bụi thấp, chịu hạn tốt, chống đỗ ngã làm tăng năng suất.
  • Ngoài ra Vanphongthu 20WP còn giúp một số cây ra hoa đồng loạt và nghịch mùa như: sâu riêng, chôm chôm,...

Sản phẩm cùng loại