Tipho-sieu 400EC, 15GR

Tipho-sieu 400EC, 15GR

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (quy cách: 900ml; 450ml)

Tình Trạng:

Còn Hàng

Tipho-sieu 400EC, 15Gr là thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ tiếp xúc, vị độc, xông hơi và thấm sâu. Đặc trị nhiêu loại sâu miệng nhai, miệng chích hút, hiệu lực nhanh và kéo dài.