Tiper 10EC, 25EC

Tiper 10EC, 25EC

Thành Phần:

  • - Hoạt chất: (Cypermethrin 10% w/w) và Cypermethrin 25% w/w

Tình Trạng:

Còn Hàng

Tiper 10 và 25EC là thuốc trừ sâu thuộc nhóm Pyrethroid, có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh,hiệu lực diệt sâu rất nhanh, hiệu lực kéo dài.

Tiper 10 và 25EC ít độc đối với động vật máu nóng, phân hủy nhanh trong đất, phù hợp với chương trình canh tác rau, quả sạch.