T-P. Metsi 80WP

T-P. Metsi 80WP

成分:

  • - Hoạt chất: (Ametryn 30% w/w + Simazine 50% w/w)

地位:

有存货

T-P. Metsi 80WP là loại thuốc cỏ chọn lọc, có tính nội hấp xâm nhập vào cây chủ yếu qua rễ. Trừ được nhiều các loài cỏ lá rộng và lá hẹp trên cây trồng cạn. Tác dụng diệt cỏ ở cả thời kỳ cỏ nảy mầm và thời kỳ cỏ non.