跟我们工作

职业

全部

Kỹ Thuật

Kỹ Sư Hóa Chất

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kế Toán

Kế Toán Công Nợ

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Hành Chính - Nhân Sự

Trưởng Phòng Nhân Sự

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM