Phân bón trung vi lượng tổng hợp

Khang Nông

Khang Nông

Ingredient:

  • - Canxi (Ca): 6%; Silic hữu hiệu (SiO2hh): 15%; Kẽm (Zn): 50.000 ppm; Bo (B): 5.000 ppm; Độ ẩm: 3%.

Status:

In-stock

Bổ sung trực tiếp các chất dinh dưỡng thiết yếu, ngăn ngừa và phục hồi nhanh các biểu hiện sinh lý của cây trồng do thiếu trung vi lượng: Vàng lá, xoăn lá, cây còi cọc, rụng hoa, rụng trái...

Thúc đẩy quá trình đâm chồi, đâm tược, lá xanh, dầy, khỏe.

Thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, ra hoa, tăng thụ phấn, tăng đậu trái và dưỡng trái.

Trái to, màu sắc đẹp, tự nhiên, tươi lâu, ngon ngọt, phát triển đủ dưỡng chất của nông sản.

Giúp củ to, đẹp, nhiều tinh bột, khắc phục hiện tượng củ sần sùi, nứt củ, sượng củ.

Tăng cường chất hữu cơ cho đất đặc biệt giúp cải tạo đất, tạo độ xốp, độ mùn, độ thông thoáng, hạ phèn, giải mặn, tăng cường các hoạt động của vi sinh vật có ích ở trong đất giúp nâng cao hiệu quả sử dụng của các loại phân khoáng (N-P-K, trung vi lượng).

Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Chống nghẹt rễ, phục hồi và phát triển rễ, tăng chức năng hoạt động của rễ.

Hạn chế sự bốc thoát hơi nước, cứng cây, chống đổ ngã, chắc hạt, làm tăng cường khả năng chống chịu với ngoại cảnh bất lợi.