Work With Us

Career

All

Kỹ Thuật

Kỹ Sư Nông Nghiệp, Nhân viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

88 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, TP.HCM

Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh - Thuốc BVTV

Các Tỉnh Miền Đông, Miền Tây, Miền Trung