Cặp đôi hủy diệt rệp sáp – bọ xít

Cặp đôi hủy diệt rệp sáp – bọ xít

成分:

  • - Hoạt chất: Imidacloprid 10g/kg + Fenvalerate 20% w/w

地位:

有存货

Cặp đôi huye diệt rệp sáp – bọ xít sự kết hợp của 2 sản phẩm là Tinomo 100WP và Timycin 20EC có tác động tiếp xúc, vị độc, nội hấp, lưu dẫn nhanh giúp phòng trự hiệu quả các loại côn trùng đặc biệt là rệp sáp và bọ xít