Danh mục nhà sản xuất:
Đối tượng phòng trừ:

T-Promy XANH

T-Promy XANH

Hoạt chất:

Metalaxyl 8% w/w

Mancozeb 64% w/w

 

Xem tiếp...

Anhvator 150SC

Anhvator 150SC

Hoạt chất: Indoxacarb 15g/l

CÔNG DỤNG:

Anhvator 150SC là sản phẩm cao cấp có hiệu lực vượt trội đối với các loại sâu nhai gặm, kể cả sâu đã kháng thuốc như sâu cuốn lá hại lúa.

Anhvator 150SC thấm sâu nhanh, toàn bộ lá được bảo vệ ngay sau lần đầu tiên phun, không cần phối trộn với bất kỳ sản phẩm nào khác.

Anhvator 150SC không cần tăng liều mà vẫn đảm bảo hiệu lực kéo dài, số lần phun ít, giúp giảm chi phí sản xuất.

 

Xem tiếp...

Phân hữu cơ vi sinh GP 168

Phân hữu cơ vi sinh GP 168

THÀNH PHẦN: Hữu cơ: 24,8%

Nts: 0.69% ; P2O5hh: 0.4% ; K2Ohh: 0.79% ; Fe: 1.25% ; CaO: 1.33%; Mg: 0.15% ; Độ ẩm ≤ 25% ; pHH20 ≥ 5%

- Mn: 88 ppm ; Zn: 90 ppm ; Cu: 18 ppm

Thành phần axít amin (ppm):

Aspatic acid: 1100, Threonine: 500, Serine: 700, Glycine: 700, Valine: 800, Alanine: 1000, Cystine: 100, Glutamic acid: 1200, Methionine: 500, Isoleucine: 500, Leucine: 1300, Tyrosine: 600, Phenylalanine: 500, Lysine: 900, Histidine: 800, Arginine: 500

 

Xem tiếp...

T-P.Metsi 80WP

T-P.Metsi 80WP

Hoạt chất:  Ametryn 30% w/w + Simazine 50% w/w

CÔNG DỤNG:

- T-P METSI 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, phổ tác dụng rộng, có tác dụng tiếp xúc nội hấp và lưu dẫn mạnh.

- Diệt cỏ giai đoạn tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm.

- Thuốc trừ các loại cỏ hằng niên và đa niên, lá rộng và lá hẹp.

 

Xem tiếp...
< Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sau >