LIÊN HỆ


 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ Email
1  Kỹ sư TRẦN NGỌC NGHĨA  Trưởng vùng  Miền Đông - Tây Nguyên 0909 468 849  tvmd.tpc@gmail.com
2  Kỹ sư NGUYỄN MẬU HOÀNG SANG  Quyền trưởng vùng Nam Sông Hậu 0938 700 568  tvmt.nsh.tpc@gmail.com
3  Kỹ sư PHAN QUỲNH DUY TOÀN  Quyền trưởng vùng Bắc Sông Hậu 0938 398 858  toanphan7799@gmail.com
4  Kỹ sư PHẠM HỒNG SƠN  Nhân viên Kỹ thuật - quảng bá 0376 470 008

 phamhongson269@gmail.com

5  Kỹ sư CHAU KIM SIN  Nhân viên Kỹ thuật - quảng bá khu vực CPC 0348 294 776  sin99tp@gmail.com


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Thái Phong

Trụ sở công ty

95 Trang Tử, Phường 14, Quận 5

Thành phố Hồ Chí Minh

Tel  :  028 3857 0896
Fax :  028 3855 6158

Nhà máy Nông dược Thái Phong

KCN Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch,

Tỉnh Đồng Nai

Tel  : 0251 356 0744
Fax : 0
251 356 0743