Danh mục nhà sản xuất:
Đối tượng phòng trừ:

Supergrow Rong Biển Gold A

Supergrow Rong Biển Gold A

THÀNH PHẦN: N: 11%, P2O5: 3%, K2O: 12%, Ca: 0.01%, S: 0.01%, Mg: 0.01%

-  Các vi lượng (ppm): Cu: 100, I: 100, Fe: 100, B: 100, Co: 100, Mn: 100, Zn: 100, Mo: 100.

- Các Axit Amin: 5500ppm (Alanine, Valine, Glycine, Isoleucine, Threonine, Serine, Proline, Aspatic Axit, Glutamic Axit, Lysine Histidine, Phenylalanine, Tyrosine)

- Các carbohydrates, các chất kích thích sinh trưởng: Cytokinin, Gibberellin, Auxin đã được thiên nhiên cân bằng ở dạng phức hữu cơ có sẵn trong rong biển.

 

Xem tiếp...

Supergrowth Rong Biển

Supergrowth Rong Biển

THÀNH PHẦN:

N: 11%, P2O5: 3%, K2O: 2.5%, S: 0.6%, Mg: 0.19%

-  Các vi lượng dạng Chelate (ppm): Cu: 100, Fe: 4000, Zn: 100, B: 2000, Mn: 100, Mo: 100.

-  Các chất đặc hiệu sinh học Cytokinin, Auxin, Gibberellin và các Amino axit đã được thiên nhiên cân bằng ở dạng phức hữu cơ có sẵn trong rong biển.

Xem tiếp...

Greenfield Rong Biển

Greenfield Rong Biển

THÀNH PHẦN:

N: 3.2%, P2O5: 2.3%, K2O: 3%, Hữu cơ: 20.4%

Các trung vi lượng ở dạng Chelate (ppm): Ca, Mg, B, Mn, Fe, Zn, Na, Cu, S… các acid Humic và chất kích thích sinh trưởng.

Xem tiếp...

Greenfield Rong Biển Chuyên Cam, Chanh, Bưởi

Greenfield Rong Biển Chuyên Cam, Chanh, Bưởi

THÀNH PHẦN:

N: 3.2%, P2O5: 2.3%, K2O: 3%, Hữu cơ: 20.4%

Các trung vi lượng ở dạng Chelate (ppm): Ca, Mg, B, Mn, Fe, Zn, Na, Cu, S… các acid Humic và chất kích thích sinh trưởng.

Xem tiếp...