Danh mục nhà sản xuất:
Đối tượng phòng trừ:

CẶP ĐÔI BẢO BỐI

CẶP ĐÔI BẢO BỐI

Thaiponbao 40SL + Nongiabao 310EC

Phối hợp chung đặc trị bệnh: Lem lép hạt Lúa, Cháy bìa lá (Vi khuẩn) Lúa.

 

Xem tiếp...

TIPOZEB 80WP (Xanh)

TIPOZEB 80WP (Xanh)

HOẠT CHẤT: Mancozeb 80% w/w

                          Phụ gia vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG: Tipozeb 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, thấm sâu nhanh vào các mô cây với phổ tác động rộng.

Phòng và trừ hữu hiệu các loại nấm bệnh hại cây trồng: Bệnh đạo ôn trên lúa, bệnh thán thư trên xoài, bệnh rỉ sắt trên cây cà phê, bệnh ghẻ sẹo trên quýt.

Xem tiếp...

TIVAHO 700 WP

TIVAHO 700 WP

THÀNH PHẦN: Tebuconazole: 500g/kg

                             Tricyclazole: 200 g/kg

CÔNG DỤNG: 

TIVAHO 700WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng kết hợp giữa hai hoạt chất TebuconazoleTricyclazole có tác dụng lưu dẫn, thấm sâu vào bên trong nên có tác dụng trừ bệnh Lem lép hạt triệt để và làm hạt chắc, to, khỏe.

 

Xem tiếp...

TINOMYL 50WP

TINOMYL 50WP

THÀNH PHẦN: Benomyl: 50%w/w

CÔNG DỤNG:

- TINOMYL 50WP có tác dụng nội hấp, tiếp xúc, thấm nhanh vào mô cây với phổ tác động rộng. Phòng và trừ hữu hiệu các loại nấm bệnh hại cây trồng như: Bệnh vàng lá lúa (Chín sớm), Bệnh thán thư trên xoài.

- TINOMYL 50WP có tác dụng điều hòa sinh trưởng giúp cho cây trồng phát triển tốt.

Xem tiếp...
< Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau >