penis büyütücü cialis hap geciktirici krem astropay astropay paykasa
Danh mục sản phẩm
Danh mục nhà sản xuất:
Đối tượng phòng trừ:

THAIPONXON 200SL

THAIPONXON 200SL

THÀNH PHẦN:  Paraquat dichloride 200g/l

CÔNG DỤNG:

Thaiponxon 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nảy mầm, diệt trừ các loại cỏ dại như cỏ hằng niên và đa niên, cỏ một và hai lá mầm trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp trên một năm tuổi; giúp sửa soạn đất trước khi gieo trồng hoặc sau khi thu hoạch. Phun thuốc trực tiếp vào cỏ, không để dính thuốc vào phần xanh của cây trồng.

Xem tiếp...

AK 480SL - 720SL

AK 480SL - 720SL

THÀNH PHẦN:

AK 480SL: 2.4D  480 g/l

AK 720SL: 2.4D Dimethyl Amine salt 720 g/l

CÔNG DỤNG

AK 480 SL - 720 SL là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm, có tính nội hấp và lưu dẫn mạnh. Thuốc có hiệu qủa cao trên nhóm cỏ lá rộng và cỏ chác lác như: cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, rau mác, rau bợ, cỏ năn, rau mương, rau muống, cỏ xà bông, cỏ đồng tiền, cỏ mực... trên ruộng lúa, vườn cây ăn trái, đất bờ mương không canh tác và đất hoang.

Xem tiếp...

NONGIA-AN 300EC

NONGIA-AN 300EC

THÀNH PHẦN:

Pretilachlor: 300g/l

Fenclorim: 100g/l

CÔNG DỤNG:

Nongia-An 300EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tiền nảy mầm.

Trừ các loại cỏ: Đuôi phụng, lồng vực (cỏ gạo), chác ... và các loại cỏ cho lúa gieo thẳng (lúa sạ), lúa cấy.

 

Xem tiếp...

TIPOSAT 480SC

TIPOSAT 480SC

THÀNH PHẦN: Glyphosate Isopropylamine salt: 480g/l.

CÔNG DỤNG:

Tiposat 480SC là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, diệt trừ nhiều loại cỏ khó trị như: cỏ tranh, cỏ lá tre, cỏ lá gừng, cỏ túc, cỏ mần trầu, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ cú, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng... Hiệu lực trừ cỏ kéo dài.

Tiposat 480SC có tác dụng lưu dẫn, sau khi phun lên lá, thuốc nhanh chóng di chuyển xuống rễ và những bộ phận dưới mặt đất, nên diệt cỏ triệt để kể cả các loại cỏ có bộ phận nằm sâu trong đất như: củ, rễ, thân ngầm.

Xem tiếp...
< Trước | 1 | Sau >