Danh mục nhà sản xuất:
Đối tượng phòng trừ:

T-P.Metsi 80WP

T-P.Metsi 80WP

Hoạt chất:  Ametryn 30% w/w + Simazine 50% w/w

CÔNG DỤNG:

- T-P METSI 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, phổ tác dụng rộng, có tác dụng tiếp xúc nội hấp và lưu dẫn mạnh.

- Diệt cỏ giai đoạn tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm.

- Thuốc trừ các loại cỏ hằng niên và đa niên, lá rộng và lá hẹp.

 

Xem tiếp...

T-P.Glophosi 15SL

T-P.Glophosi 15SL

* THÀNH PHẦN:

Glufosinate-ammonium ... 150 g/l

Dung môi vừa đủ  ........... 100%

* CÔNG DỤNG:

T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, phổ trừ cỏ rộng, không tồn lưu. Có tác dụng tiếp xúc, phun trên lá có hiệu quả với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cỏ.

T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ thế hệ mới dùng để trừ cỏ hằng năm và cỏ lâu năm.

 

Xem tiếp...

THAIPONXON 200SL

THAIPONXON 200SL

THÀNH PHẦN:  Paraquat dichloride 200g/l

CÔNG DỤNG:

Thaiponxon 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nảy mầm, diệt trừ các loại cỏ dại như cỏ hằng niên và đa niên, cỏ một và hai lá mầm trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp trên một năm tuổi; giúp sửa soạn đất trước khi gieo trồng hoặc sau khi thu hoạch. Phun thuốc trực tiếp vào cỏ, không để dính thuốc vào phần xanh của cây trồng.

Xem tiếp...

AK 480SL - 720SL

AK 480SL - 720SL

THÀNH PHẦN:

AK 480SL: 2.4D  480 g/l

AK 720SL: 2.4D Dimethyl Amine salt 720 g/l

CÔNG DỤNG

AK 480 SL - 720 SL là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm, có tính nội hấp và lưu dẫn mạnh. Thuốc có hiệu qủa cao trên nhóm cỏ lá rộng và cỏ chác lác như: cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, rau mác, rau bợ, cỏ năn, rau mương, rau muống, cỏ xà bông, cỏ đồng tiền, cỏ mực... trên ruộng lúa, vườn cây ăn trái, đất bờ mương không canh tác và đất hoang.

Xem tiếp...
< Trước | 1 | 2 | Sau >