KỸ THUẬT TRỒNG KHỔ QUA

Khổ qua (mướp đắng) được gieo từ đầu tháng 3-9, thu hoạch từ tháng 5-12. Nếu gieo muộn năng suất sẽ giảm, sâu bệnh hại tăng lên.

- Đất trồng nên chọn loại đất thịt nhẹ, đất pha cát, tơi xốp, bằng phẳng, dễ tưới và thoát nước, pH từ 5,5-6,5.

- Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo. Lên luống 1,3-1,4m, mặt luống rộng

1-1,2m, cao 30cm. Chú ý chọn đất trồng cách xa khu công nghiệp, nghĩa trang, bệnh viện, nguồn nước thải, đường quốc lộ 100m.

- Khoảng cách trồng 75-80cm x 25cm/cây. Mật độ: 5-5,7 vạn cây/ha.

2. Phân bón

Tuyệt đối không được dùng phân chuồng, phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới.

Tổng lượng phân sử dụng cho Khổ Qua (1000m2) như sau: 20 kg Greenfield 555 – 18 kg Ure – 10 kg DAP – 8 kg KCl chia làm các lần bón.

Loại phân

Bón lót

7NSG

14NSG

21NSG

28NSG

35NSG

42NSG

Phân chuồng

400 kg

-

-

-

-

-

-

Greenfield 555

10 kg

4 kg

4 kg

2 kg

-

-

-

DAP

3 kg

3 kg

2 kg

2 kg

-

-

-

Ure

-

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

KCl

-

1 kg

1 kg

2 kg

2 kg

1 kg

1 kg

Ngoài cách bón vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng Supergrow Rong Biển Gold A, Newgood siêu to trái theo hướng dẫn sử dụng. Sử dụng nước phân đã xử lý tưới xen kẽ các đợt bón phân hoá học để duy trì sinh trưởng.

3. Chăm sóc:

Làm cỏ, xới vun kết hợp với 2 lần bón thúc đầu, chủ yếu xới đất và vun cao trước khi cắm giàn.

- Dùng nguồn nước tưới sạch, không dùng nước thải chưa qua xử lý để tưới. Cần giữ độ ẩm đất 80-85% vào các đợt hoa cái nở rộ.

- Chỉ thu hoạch quả sau khi bón đạm ít nhất 10 ngày.

- Cần tỉa bỏ quả bị sâu hại và quả nhỏ trong quá trình chăm sóc.

4. Phòng trừ sâu bệnh

a. Dòi đục quả: dùng TIPER 10EC, 25EC, NÔNGIAHƯNG 75WP.

b. Sâu xanh: dùng SAUABA 3.6EC, NEWGREEN 2.0EC, TIPER 25EC,...

c. Dòi đục lá: có thể dùng luân phiên các loại thuốc sau để phòng trừ NÔNGIAHƯNG 75WP

d. Bệnh hại: bệnh phấn trắng hại chủ yếu trên lá dùng AWIN 100SC để phòng trừ. Bệnh đốm lá có thể sử dụng Nôngiabảo 310EC, Poticua 250EW

5. Thu hoạch

- Sau khi gieo 48-50 ngày (giống địa phương) và 45-50 ngày (giống nhập nội) bắt đầu thu hoạch quả.

- Thu hoạch đúng độ chín, nhất là đúng thời kỳ chín thương phẩm để đạt cả năng suất và chất lượng.


22-08-2013 14:01:28