SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHẤT LƯỢNG CAO CỦA THÁI PHONG CHO CÂY CÀ PHÊ ĐỂ ĐẠT NĂNG SUẤT TỐT NHẤT

Trái lớn nhanh-chín đồng loạt      

Nutrofar 7-5-44

Newgood siêu to trái

Supergrowth RB chuyên cà phê
- Chống rụng hoa-rụng trái non    

TP-Bo + TP-Canxi

Supergrowth RB Gold A
 
- Nuôi trái lớn nhanh-to hạt     Nutro far 21-21-21  
- Nuôi dưỡng cành lá   Tipomic 301 chuyên cà phê    
- Phân hóa mầm hoa

 

Nutrofar 15-30-15

TP 108 siêu ra hoa-đậu quả
   
- Tăng lực cây Nutrofar 30-10-10      
- Kích thích ra rễ

Greenfield tưới gốc

Tipomic K’Humate Gold +Tp-lân
     
- Cải tạo đất Greenfield 555      
 

Sau thu hoạch

Cắt cành - tưới nước
Kích thích ra hoa Ra trái non - Nuôi trái

Chuẩn bị

Thu hoạch

 

1. Giai đoạn sau thu hoạch:   

    Cà phê là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao nên mỗi năm phải bổ sung thêm 10-15kg phân chuồng ủ hoai hoặc 1,5 - 2kg Greenfield 555/cây và bón vào sau thu hoạch. Greenfield 555 giúp cải tạo đất, khử chua, tăng hiệu quả sử dụng phân, đất tơi xốp. Kết hợp dùng Greenfield tưới gốc pha 1lít cho 70-100 lít nước tưới đều dưới gốc giúp cây ra rễ cực mạnh, tạo nhiều rễ mới, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Định kỳ 10-15 ngày tưới 1 lần.

    Sử dụng loại phân NPK 16-16-8-13S+TE, có thành phần NPK cân đối, có thành phần lưu huỳnh và trung vi lượng cần thiết phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cà phê trong mùa mưa. 
Phân hóa học bón 3 đợt/năm: vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa. Bón phân khi đất đủ ẩm. Rạch rãnh xung quanh tán cây cà phê, rải phân đều và lấp đất.

  Ngoài ra cần bổ sung thêm phân bón lá cho cây, giúp cây phục hồi nhanh, phun 30ml Tipomic K’Humate 1 Gold + 40ml TP-lân cho bình 16l phun trên lá hoặc tưới gốc giúp phục hồi bộ rễ, lá phát triển xanh tươi. Kết hợp phun xen kẽ với Nutrofar 30-10-10, pha 10-20g/bình 16l, phun trên lá giúp tăng sức đề kháng, đâm chồi, đẻ nhánh nhiều.

2. Giai đoạn kích thích ra hoa:

   Phun Tipomic 301 chuyên cà phê, liều lượng 20 – 40ml cho bình 16 lít giúp nuôi dưỡng cành lá, phun 2 lần cách nhau 7 ngày. Sau đó phun tiếp 20g Nutrofar 15-30-15 + 10ml TP 108 Siêu ra hoa đậu quả cho bình 16 lít giúp cây phân hóa mầm hoa, ra hoa đồng loạt.

3. Giai đoạn ra trái non – nuôi trái:

   Phun TP-Giàu BO + TP-Giàu Canxi (20 ml  +15 ml/bình 16 lít) phun 2 lần cách nhau 10 - 15 ngày giúp chống rụng trái non. Sau đó phun Supergrow rong biển gold A 20g (ml) cho bình 16l giúp trái to, phun xen kẽ Nutrofar 21-21-21 (20g/16l), mỗi lần cách nhau 7 ngày.

4. Giai đoạn chuẩn bị thu hoạch:

  Nutrofar 7-5-44, liều lượng 30 – 50g/16l giúp cho cà phê chín sớm, chín tập trung, trái chắc. Phun xen kẽ 10 – 20g Newgood siêu to trái + 10g Supergrowth Rong biển chuyên cà phê giúp cho trái lớn nhanh, bóng, đẹp.

***Lưu ý:Phòng trừ sâu bệnh

     Cần chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, rệp sáp, rệp vẩy, bọ xít trong mùa khô, đặc biệt chú ý đến rệp sáp. Nông dân phải theo dõi thường xuyên để phun ngay khi phát hiện có rệp, nếu để rệp sáp phát triển mạnh, xâm nhập vào chùm quả sẽ rất khó diệt trừ. Phun thuốc Tiper alpha 5EC, Tipho-siêu 400EC. Nếu cà phê bị rệp vẩy phun Nôngiahy 155SL. Nếu cà phê bị bọ xít phun thuốc Tiper 10EC, 25EC.


28-03-2013 10:07:56