1. Chăm sóc sau thu hoạch:

      a. Tỉa cành: 

Sau khi thu hoạch trái xong ta nên cắt tỉa cách cành sát mặt đất, cành giao nhau, cành khô, cành vượt bên trong tán, cành sâu bệnh, cành già yếu. Việc cắt tỉa tạo tán giúp cây nhanh hồi phục, tạo thông thoáng cho vườn cây, hạn chế sâu bệnh.

b. Bón phân:   

  Bón phân NPK kết hợp phân sinh hóa hữu cơ Greenfield 555Greenfield tưới gốc để giúp cho cây phục hồi nhanh hơn.

c. Dưỡng cây: Phun TP 108 siêu tăng lực cây trồng, Nutrofar 21-21-21 

2.  Xử lý ra hoa:

Hỗ trợ cây ra hoa chính vụ: có 3 bước sau

Bước 1: Bón phân đón ra hoa và phun tạo mầm hoa 

- Trước ra hoa 1,5 tháng, bón NPK kết hợp phun phân bón lá TP Lân + TP 108 chuyên cho cây có múi để giúp cây phân hóa mầm hoa tốt hơn (7 ngày phun 1 lần).

* Đặc điểm ra hoa của cây có múi là sau một thời gian khô hạn, thiếu nước, khi có nước lại cây sẽ đâm chồi non và sau đó sẽ ra hoa.

Bước 2: Giúp cây cảm ứng ra hoa. Tạo khô hạn (xiết nước)   

- Hai tuần sau, ngưng nước và rút hết nước vườn (nếu có) 2-4 tuần.

- Khi cây vừa “xào lá” - cuốn lá kèn (lá hơi héo vào buổi chều nhưng sáng hôm sau không tươi lại hoàn toàn) thì tưới nước lại.

- Tưới nhấp nhẹ 1 ngày rồi tưới đẫm khoảng 3 ngày liên tục, mỗi ngày 1 lần. Sau đó tưới rải ra, 2-3 ngày tưới 1 lần.  

Bước 3: Phun thuốc thúc ra hoa đồng loạt  

Sau tưới nước 2 ngày, lá tươi lại, dùng TP 108 chuyên cây có múi phun sương ướt đều lá 2 lần (5 ngày phun 1 lần).

Khoảng 10 ngày sau lần tưới đầu cây sẽ ra đọt non và nhú hoa. 

3. Giai đoạn ra hoa đậu trái non: 

Hiện tượng rụng trái non rất phổ biến ở cây có múi. Ngoài việc rụng sinh lý, nếu cây không đủ dinh dưỡng nuôi trái thì trái non rụng càng nhiều.

Để khắc phục hiện tượng trên và tăng tỉ lệ đậu trái, bà con cần phun TP 108 chuyên cây có múi 7 ngày/ lần xen kẽ với Supergrow Rong Biển Gold A.

4. Giai đoạn nuôi trái:

Giai đoạn này cây cần nhiều chất dinh dưỡng để nuôi trái. Do đó cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây, tránh hiện tượng rụng trái non. Bà con nên chia làm 2 giai đoạn bón.

 Giai đoạn 1: (thời kỳ trái nhỏ đến 4 tháng). Ngoài lượng phân NPK kết hợp phun phân bón lá: Supergrow Rong Biển Gold A, Newgood siêu lớn trái.

Giai đoạn 2: (từ 4 tháng đến thu hoạch). Muốn cho trái to nhanh, ngọt trái, bóng trái và chống nứt trái ngoài lượng NPK kết hợp với các loại phân bón lá sau: TP Giàu Canxi, Nutrofar 7-5-44.

5. Phòng trừ sâu bệnh hại:

a. Sâu hại:

a. Nhện đỏ: chích hút lá và trái. Làm vỏ trái xuất hiện vết sọc à giảm phẩm chất trái. Phun phòng trừ bằng NÔNGIAPHAT 500EC…

b. Rầy chổng cánh: phun phòng trừ bằng TINOMO 100SL, HOTRAY 200SL,…

c. Sâu vẽ bùa: phun phòng trừ bằng NÔNGIAHƯNG 75WP,…

d. Sâu xanh: phun phòng trừ bằng TIPER 10EC, 25EC,… 

 e. Sâu đục trái, đọt, cành: dùng TIPER 10EC, 25EC, TIPER ALPHA, TIPHO-SIEU 400EC,…

b. Bệnh hại:

e. Bệnh ghẻ: (do nấm Elsinoe fawcettii) Vết bệnh lúc đầu nhỏ, tròn, màu xanh nhạt, sau đó nhô lên. Vết bệnh tập trung ở gân chính của lá làm lá cong queo, nếu bệnh nặng làm lá vàng và rụng sớm. Trên trái và cành vết bệnh nhô lên giống như trên lá, cành bị khô, trái sượng, méo. Bà con phun phòng bằng thuốc TIPOZEB 80WP,…

f. Bệnh thối gốc, chảy nhựa: (do nấm Phytophtora spp.) gây hại trong mùa mưa, ẩm độ cao, vườn bị ngập, đất có pH thấp. Phun phòng trừ bằng LÂMBAC 35SD.

g. Bệnh thối nhũn trái: (do nấm Phytophtora spp.) gây hại trên trái lớn, trái dưới tán cây gần mặt đất. Phun phòng bằng LÂMBAC 35SD, TIPOZEB 80WP, TINOMYL 50WP,…

h. Đốm rong: (do tảo kí sinh trên võ trái) bệnh làm vỏ trái xấu, giảm phẩm chất. Phòng trừ bằng cách tỉa tán phù hợp, thông thoáng cho vườn, tỉa bỏ các cành sát mặt đất, phun thuốc TIPOZEB 80WP.

i. Bệnh nấm hồng: (do nấm Corticium salmonocolor) bệnh thường xuất hiện tại trảng ba của cây. Phòng trừ bằng cách tạo thông thoáng cho vườn, phun thuốc LÂMBAC 35SD, TIDACIN 3SL, 5SL,…

j. Bệnh vàng lá gân xanh (Greening): do virus rây ra, tác nhân truyền bệnh là Rầy chổng cánh. Hiện nay chưa có thuốc trừ bệnh này. Do đó bà con cần phòng tốt bệnh này bằng cách: chọn giống sạch bệnh, quản lý tốt các tác nhân truyền bệnh. Trồng xen ổi xá lỵ vào vườn cây để xua đuổi Rầy chổng cánh. 

Ngọt trái, bóng trái          

TP Giàu Canxi

Nutrofar 7-5-44

Giúp trái lớn nhanh, bóng đẹp        

Supergrow RB Gold A

Newgood siêu lớn trái

 
Chống rụng hoa, trái non, thối trái       

TP 108 chuyên cây có múi

Supergrow RB Gold A

   
Phân hóa mầm hoa     

TP Lân 

TP 108 chuyên cây có múi
     
Giúp cây phục hồi nhanh   

TP 108 siêu tăng lực cây trồng

Nutrofar 21-21-21 

       
Tái tạo bộ rễ 

Greenfiled 555

Greenfiled tưới gốc 
         
  Sau thu hoạch  Dưỡng cây  Kích thích ra hoa  Ra hoa đậu trái non  Nuôi trái  Chuẩn bị thu hoạch 

 


28-03-2013 09:37:06