Anhvator 150SC

Dạng bao bì

Anhvator 150SC

Hoạt chất: Indoxacarb 15g/l

CÔNG DỤNG:

Anhvator 150SC là sản phẩm cao cấp có hiệu lực vượt trội đối với các loại sâu nhai gặm, kể cả sâu đã kháng thuốc như sâu cuốn lá hại lúa.

Anhvator 150SC thấm sâu nhanh, toàn bộ lá được bảo vệ ngay sau lần đầu tiên phun, không cần phối trộn với bất kỳ sản phẩm nào khác.

Anhvator 150SC không cần tăng liều mà vẫn đảm bảo hiệu lực kéo dài, số lần phun ít, giúp giảm chi phí sản xuất.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu cuốn lá

5-10ml/ bình 16 lít (0.15 – 0.2 lít/ha)

Lượng nước phun: 400-500 lít/ha. Phun khi sâu tuổi 1-2.

Thời gian cách ly: 14 ngày