T-P.Metsi 80WP / sản phẩm mới

Dạng hộp

T-P.Metsi 80WP

Hoạt chất:  Ametryn 30% w/w + Simazine 50% w/w

CÔNG DỤNG:

- T-P METSI 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, phổ tác dụng rộng, có tác dụng tiếp xúc nội hấp và lưu dẫn mạnh.

- Diệt cỏ giai đoạn tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm.

- Thuốc trừ các loại cỏ hằng niên và đa niên, lá rộng và lá hẹp.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng Đối tượng phòng trừ Giai đoạn xử lý Liều lượng
Mía Các loại cỏ hại Mía sau khi trồng từ 1-4 ngày 100g/ bình 16 lít
Cỏ được 2-6 lá 120g/ bình 16 lít

Phun từ 400-600 lít nước/ha

-  Phun thuốc rãi đều, hạn chế phun trực tiếp vào ngọn mía.

-  Phải giữ đất có độ ẩm trước và sau khi phun thuốc.

-  Thuốc rất mẫn cảm với các loại cây trồng khác.

Thời gian cách ly: Không xác định thời hạn.