T-P.Glophosi 15SL / sản phẩm mới

Dạng hộp

T-P.Glophosi 15SL

* THÀNH PHẦN:

Glufosinate-ammonium ... 150 g/l

Dung môi vừa đủ  ........... 100%

* CÔNG DỤNG:

T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, phổ trừ cỏ rộng, không tồn lưu. Có tác dụng tiếp xúc, phun trên lá có hiệu quả với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cỏ.

T-P.Glophosi 15SL là thuốc trừ cỏ thế hệ mới dùng để trừ cỏ hằng năm và cỏ lâu năm.

 

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng   Đối tượng   Liều lượng
Cà phê Cỏ hại (Cỏ tranh, cỏ đuôi chồn, cỏ trinh nữ, cỏ gấu...)

 

80-120 ml/bình 16 lít

(2-3 lít/ha)

- Lượng nước phun: 400 - 600 lít nước/ha.

- Khi phun tránh thuốc tiếp xúc với phần mô xanh của cây trồng.

- Phun sương mịn, ướt đẫm toàn bộ thân, lá cỏ.

- Phun T-P.Glophosi 15SL trước khi cỏ hình thành hạt và rụng. Phun khi đất ẩm để tăng hiệu quả diệt cỏ.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.