CẶP ĐÔI BẢO BỐI / sản phẩm mới

Dạng bao bì

CẶP ĐÔI BẢO BỐI

Thaiponbao 40SL + Nongiabao 310EC

Phối hợp chung đặc trị bệnh: Lem lép hạt Lúa, Cháy bìa lá (Vi khuẩn) Lúa.

 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

      -  Bình 16 lít: 15-20ml Nongiabao 310EC + 15-20ml Thaiponbao 40SL

-  Bình 25 lít: 30-40ml Nongiabao 310EC + 30-40ml Thaiponbao 40SL

-  Phun ngừa: Giai đoạn trước trổ và sau khi lúa trổ đều.

-  Phun trị: Phun khi phát hiện bệnh, phun lại lần 2 cách 3-5 ngày sau lần phun thứ nhất.