SAUABA 3.6 EC (Bọ nhảy, Bọ xít muỗi)

Dạng bao bì

SAUABA 3.6 EC (Bọ nhảy, Bọ xít muỗi)

HOẠT CHẤT: Abamectin: 3.6% w/w

CÔNG DỤNG: SauAba 3.6EC là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, phổ tác động rộng. Diệt trừ hiệu quả Bọ nhảy hại Bắp cải, Bọ xít muỗi hại Chè.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Bắp cải Bọ nhảy 12-16ml/ bình 16 lít  (0.3-0.4 lít/ ha)
Chè Bọ xít muỗi 12-16ml/ bình 16 lít  (0.3-0.4 lít/ ha)

Lưu ý: Lượng nước phun: 400-600 lít nước/ ha.

Phun vào sáng sớm hay chiều mát. Phun khi sâu hại còn nhỏ. Có thể pha chung với các loại thuốc BVTV khác.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.