SAUABA 3.6EC (Nhện gié, Sâu cuốn lá)

Dạng bao bì

SAUABA 3.6EC (Nhện gié, Sâu cuốn lá)

HOẠT CHẤT: Abamectin: 3.6% w/w

CÔNG DỤNG: SauAba 3.6EC là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, phổ tác động rộng. Diệt trừ hiệu quả Nhện gié, Sâu cuốn lá gây hại cho lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Nhện gié 6-8ml/ bình 16 lít  (150-200ml/ha)
Lúa Sâu cuốn lá 6-8ml/ bình 16 lít  (150-200ml/ha)

Lưu ý: Lượng nước phun: 400-600 lít nước/ ha.

Phun vào sáng sớm hay chiều mát. Phun khi sâu hại còn nhỏ. Có thể pha chung với các loại thuốc BVTV khác.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.