TIPOZEB 80WP (Xanh) / sản phẩm mới

Dạng hộp

TIPOZEB 80WP (Xanh)

HOẠT CHẤT: Mancozeb 80% w/w

                          Phụ gia vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG: Tipozeb 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, thấm sâu nhanh vào các mô cây với phổ tác động rộng.

Phòng và trừ hữu hiệu các loại nấm bệnh hại cây trồng: Bệnh đạo ôn trên lúa, bệnh thán thư trên xoài, bệnh rỉ sắt trên cây cà phê, bệnh ghẻ sẹo trên quýt.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng
Cây lúa Đạo ôn 40-50g/ bình 16 lít
(800g-1kg/ha)
Cây xoài Thán thư 30-40g/ bình 16 lít
(600g-800g/ ha)
Cà phê Rỉ sắt 40-50g/ bình 16 lít
(800g-1kg/ha)
Quýt Ghẻ sẹo 40-60g/ bình 16 lít

Lưu ý:

- Lượng nước cần phun: Lúa: 400-600 lít/ ha; Quýt, xoài, cà phê: 600-800 lít/ ha.

-       + Nên pha thuốc bên ngoài thành dung dịch nhão trước, xong đổ vào bình xịt đã chứa sẵn nước khoáng nửa bình. Vừa khuấy đều, vừa thêm nước vào bình đến mức quy định. Phun xịt vào sáng sớm hoặc chiều mát.

-       + TIPOZEB 80WP có thể pha chung với thuốc BVTV khác hoặc phân bón lá.

-       + TIPOZEB 80WP không pha chung được với lưu huỳnh, vôi.

- Thời gian cách ly: Cây lúa, cà phê, xoài: 7 ngày; cây quýt: 5 ngày.