THAIPONXON 200SL

Dạng bao bì

THAIPONXON 200SL

THÀNH PHẦN:  Paraquat dichloride 200g/l

CÔNG DỤNG:

Thaiponxon 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nảy mầm, diệt trừ các loại cỏ dại như cỏ hằng niên và đa niên, cỏ một và hai lá mầm trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp trên một năm tuổi; giúp sửa soạn đất trước khi gieo trồng hoặc sau khi thu hoạch. Phun thuốc trực tiếp vào cỏ, không để dính thuốc vào phần xanh của cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

DỊCH HẠI

LIỀU LƯỢNG

CÁCH DÙNG

Đất không trồng trọt

Cỏ các loại

1,5 - 2 lít/ ha

  Pha 70 - 100 ml/ bình 16 lít.

  Trừ cỏ hằng niên và cỏ lá rộng.

  Phun ướt đều tán cỏ.

- Lượng nước phun: 400 - 600 lít/ ha.

- Thời gian cách ly: Không xác định.