TP 108 CHUYÊN XOÀI / sản phẩm mới

Dạng bao bì

TP 108 CHUYÊN  XOÀI

THÀNH PHẦN: Mg: 0.14%, Bo: 2.5%

Các vi lượng dạng Chelate (ppm):

Zn: 500, Mn: 500, Fe: 500, Mo: 10, Cu: 1500

CÔNG DỤNG

TP 108 là phân bón lá cao cấp được bổ sung các vi lượng ở dạng Chelate rất cần thiết cho cây Xoài.

- Giúp cây Xoài phân hóa mầm hoa mạnh, bông ra sớm, ra bông đồng loạt, chống rụng bông, rụng trái non, tăng tỷ lệ đậu trái.

- Giúp cây Xoài phát triển mạnh, hiện chế hiện tượng vàng lá, khô bông, đen trái do sinh lý và sương muối.

- Năng suất tăng từ 20-30%.

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi ra hoa

   + Pha 10ml/ bình 16 lít

- Sau khi đậu trái

  + Pha 10ml/bình 16 lít

Phun ướt đều tán cây cách 7-10 ngày 1 lần.