VANPHONGTHU 20WP

Dạng hộp

VANPHONGTHU 20WP

 

 

THÀNH PHẦN: Paclobutrazol 20% w/w

  CÔNG DỤNG:

Vanphongthu 20WP với hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, giúp Xoài ra hoa sớm, trái vụ, tăng số bông, tăng tỉ lệ đậu trái, tăng năng suất và chất lượng trái Xoài.

Vanphongthu20WP là hoạt chất ức chế tăng trưởng, giúp cây Lúa cứng cây, tạo thành bụi thấp, chịu hạn tốt, chống đổ ngã làm tăng năng suất.

Ngoài ra Vanphongthu20WP còn giúp một số cây ra hoa đồng loạt và nghịch mùa như: Sầu riêng, chôm chôm,…