MAMUT 2.5 PA

Dạng bao bì

MAMUT 2.5 PA

THÀNH PHẦN: Ethephon 2.5%w/w

CÔNG DỤNG:

Mamut 2.5PA giúp mủ cao su không đông kết bít các tuyến mủ, kích thích kéo dài thời gian chảy mủ, mủ chảy đều, sản lượng mủ gia tăng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU LƯỢNG THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG
Kích thích mủ cao su: 1-2 g/cây, quét lên bề mặt lớp vỏ tái sinh ngay phía trên miệng cạo Quét vào sang sớm hay chiều mát, cách 48 giờ trước khi cạo mủ.
CHÚ Ý

Khuấy đều thuốc trước khi sử dụng.

Chỉ quét thuốc cho những cây sinh trưởng khỏe, không bị bệnh, có vỏ đã trưởng thành.

Không quét trên cây có dấu hiệu khô miệng(bệnh vỏ nâu).

Không quyét thuốc vào những tháng mùa khô, lúc trời nắng gắt hoặc lúc vỏ cây còn ẩm ướt..

Thời gian cách ly: không áp dụng.