TINOMYL 50WP

Dạng hộp

TINOMYL 50WP

THÀNH PHẦN: Benomyl: 50%w/w

CÔNG DỤNG:

- TINOMYL 50WP có tác dụng nội hấp, tiếp xúc, thấm nhanh vào mô cây với phổ tác động rộng. Phòng và trừ hữu hiệu các loại nấm bệnh hại cây trồng như: Bệnh vàng lá lúa (Chín sớm), Bệnh thán thư trên xoài.

- TINOMYL 50WP có tác dụng điều hòa sinh trưởng giúp cho cây trồng phát triển tốt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện và phun lặp lại cách khoảng từ 7-14 ngày.

CÂY TRỒNG PHÒNG TRỪ BỆNH

LIỀU DÙNG

(Pha 480 lít nước/ ha)

CÂY LÚA

Bệnh vàng lá lúa

(chín sớm)

Pha 40 - 50g/ bình 16 lít nước
CÂY ĂN TRÁI: XOÀI Bệnh thán thư Pha 30 - 40g/ bình 16 lít nước

Thời gian cách ly:

-  Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch.

-  Cây lúa, cây ăn trái: xoài: 14 ngày.