CẶP ĐÔI HOÀN HẢO / sản phẩm mới

Dạng bao bì

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

WINMY 75WP + THAIPONBAO 40SL. 

PHỐI HỢP CHUNG ĐẶC TRỊ BỆNH:

+ Đạo ôn lá

+ Đạo ôn cổ bông

+ Bệnh cháy bìa lá vi khuẩn

+ Lem lép hạt

+ Vàng lá lúa.

Dứt bệnh, hiệu lực mạnh, kéo dài tiết kiệm chi phí.

                     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

                      Bình 16 Lít: 12gr Winmy 75WP + 15ml Thaiponbao 40SL

                      Bình 25 Lít: 24gr Winmy 75WP + 30ml thaiponbao 40 SL